Loengud toimuvad Tallinna Tehnikaülikooli auditooriumis U06-220 , kell 18:00 (vana VI korpuse teisel korrusel).

23. jaanuar Kliima soojenemine ja õhu CO2 sisalduse suurenemine.

Vastakaid mõtteid kliimamuutuste põhjuste kohta. Lektor Karl Ingermann – TTÜ emeriitdotsent

20. veebruar Maailma energeetika tuleviku stsenaariumid.

Lektor Einari Kisel – Maailma Energeetika Nõukogu Euroopa regiooni juht

27. märts Superkondensaatorid energiasalvestina: tehnoloogia ja rakendused.

Lektor Ann Laheäär – Skeleton Technologies OÜ

17. aprill Soojusenergeetikainseneri kutse.

Lektor Kauri Koster – ESTIS-e kutsekomisjoni liige

22. mai Narva Elektrijaamade arengutest.

Lektor Rain Veinjärv – Enefit Energiatootmise arendusjuht, Aasta Insener 2016

Read More →