Loengud toimuvad Tallinna Tehnikaülikooli auditooriumis U06-220 , kell 18:00 (vana VI korpuse teisel korrusel).

23. jaanuar Kliima soojenemine ja õhu CO2 sisalduse suurenemine.

Vastakaid mõtteid kliimamuutuste põhjuste kohta. Lektor Karl Ingermann – TTÜ emeriitdotsent

20. veebruar Maailma energeetika tuleviku stsenaariumid.

Lektor Einari Kisel – Maailma Energeetika Nõukogu Euroopa regiooni juht

27. märts Superkondensaatorid energiasalvestina: tehnoloogia ja rakendused.

Lektor Ann Laheäär – Skeleton Technologies OÜ

17. aprill Soojusenergeetikainseneri kutse.

Lektor Kauri Koster – ESTIS-e kutsekomisjoni liige

22. mai Narva Elektrijaamade arengutest.

Lektor Rain Veinjärv – Enefit Energiatootmise arendusjuht, Aasta Insener 2016

Read More →

Igal aastal, inseneridepäeval, tunnustab pidulikult Eesti Inseneride Liidu (EIL) juhatus Eesti aasta inseneri. 21.11.2016 valis EIL ESTIS-e kandidaadi Rain Veinjärve Eesti aasta inseneriks!

Read More →

Esmaspäeval, 21. november 2016 kell 18.00 Tallinna Tehnikaülikooli U06-220 loengusaalis toimus loeng teemal Elektritootmisel tekkivad kõrvalproduktid: kas jäätmed või tooted.. Lektorid olid Arina Koroljova ja Lauri Laanemäe – EE töötajad vastavalt energiakaubanduse primaarenergia osakonna tehnoloog ja kütuste portfelli haldur. Koolituse esitlused: Arina koroljova Põlevkivituhk – erineva kasutamise otstarbega materjal Lauri Laanemäe Põletatud põlevkivi (lendtuha) turg- […]

Read More →

28. novembril 2016 kell 18.00 aadressil Lelle 22 (Eesti Energia maja) toimub ESTIS-e volikogu koosolek. Koosoleku päevakord on järgmine: 1. 2016 a tegevuskava ja eelarve täitmisest 2. 2017 a tegevuskava ja eelarve kinnitamine 3. Jooksvad küsimused Nadežda Dementjeva ESTISe juhatuse esimees nadezda.dementjeva[at]estis.ee

Read More →