INSENERILE KUTSE ANDMINE

Insenerikutse dokumendid

1. novembril 2018 kinnitati Energeetika, Mäe-, ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu otsusega nr 12 uued soojusenergeetikainseneride kutsestandardid, mis hakkavad kehtima 1. jaanuaril 2019.
2019. aasta kevadel tuleb soojusenergeetikainseneride kutsete kutse andja konkurss ning, kui ESTIS selle võidab, siis saame uute kutsestandardite alusel kutseid hakata välja andma 2019. aasta aprillis.

Soojusenergeetikainsener
tase 6

Diplomeeritud soojusenergeetikainsener
tase 7

Volitatud soojusenergeetikainsener
tase 8

Hindamispõhimõtted
* dokumentide alusel hindamine;
* taotleja eneseanalüüs;
* soovitaja(te) kirjalik hinnang;
* vajadusel intervjuu (tööalaste tegevuste selgitamine, teadmiste ja arusaamade näitamine).

Kutsekomisjoni koosseis

1) Tööandjad
OÜ Utilitas Tallinna Elektrijaam, Andrei Melnik, juhatuse liige

Kuus Kuud OÜ, Enn Rooneem, juhatuse liige

2) Töötajad/spetsialistid
Adven Eesti AS, Kauri Koster, keskkonna- ja ohutusjuht

Leonhard Weiss Energy AS, Kuuno Külasalu, juhatuse liige

3) Koolitajad
Tallinna Tehnikaülikool, Aadu Paist–, emeriitprofessor

4) Muud osapooled (näit. tarbija-, järelevalve-, kliendi-, riigi esindajad jne.)
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Jako Reinaste, energiaturgude korralduse juht

Eesti Soojustehnikainseneride Selts, Leida Uibo, volikogu liige

Lisainfo

Kutseeksamid toimuvad kaks korda aastas, kevadel ja sügisel. Kutse taotlemise dokumendid palume esitada kevadel hiljemalt 15. maiks ja sügisel hiljemalt 15. novembriks.

Kutse taotlemise tasu on esmataotlejal 200 eurot ja taastõendajal 150 eurot , mis tuleb tasuta Eesti Soojustehnikainseneride Seltsi kontole EE237700771001989802.

Täiendavate küsimuste korral pöörduda kutsekomisjoni liikme Kauri Koster poole kauri.koster(at)estis.ee