INSENERILE KUTSE ANDMINE

Kutse taotlemine

Eesti Soojustehnikainseneride Selts on kutse andjaks järgmistele soojusenergeetikainseneri kutsetele:
Soojusenergeetikainsener, tase 6
Diplomeeritud soojusenergeetikainsener, tase 7
Volitatud soojusenergeetikainsener, tase 8

Kutse väljastamise õigus kuni 23.04.2024

Kutse andmise kord koos lisadega

Kutse taotlemise eeltingimused on leitavad kutse andmise korra punktis 2.1
Kutse taotlemiseks esitatavate dokumentide loetelu on leitav kutse andmise korra punktis 2.2
Soojusenergeetikainseneride kutse taotlemise eeldused on leitavad kutse andmise korra lisast nr 1
Inseneri täiendusõppe arvestuse põhimõtted on leitavad kutse andmise korra lisast nr 2
Erijuhul (varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise [VÕTA] järgi) kutse taotlemise tingimused on leitavad kutse andmise korra lisast nr 3

Kutse taotleja isikuandmete töötlemise tingimused on leitavad siit

Taotleja kompetentsuse hindamise meetodid:

  • dokumentide alusel hindamine;
  • vajadusel intervjuu (tööalaste tegevuste selgitamine, teadmiste ja arusaamade näitamine); 
  • vajadusel viib hindamis- või kutsekomisjon läbi erialase testi taotlejale, et selgitada välja teadmised / oskused taotletaval spetsialiseerumisel (ühe nädalase etteteatamisega). Kui taotleja ei ilmu testile / keeldub tulemast, jäetakse taotlus rahuldamata.

Kutsekomisjoni koosseis

1) Tööandjad

Andrei Melnik – OÜ Utilitas Tallinna Elektrijaam
Kuuno Külasalu – Leonhard Weiss OÜ

2) Töötajad/spetsialistid
Jüri Kleesmaa – Pentagra OÜ
Vladislav Mašatin – Eesti Soojustehnikainseneride Selts

3) Koolitajad
Igor Krupenski – Tallinna Tehnikaülikool

4) Muud osapooled (näit. tarbija-, järelevalve-, kliendi-, riigi esindajad jne.)
Jako Reinaste – Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Kauri Koster – Adven Eesti AS

Lisainfo

Kutseeksamid toimuvad kaks korda aastas, kevadel ja sügisel. Kutse taotlemise dokumendid palume esitada kevadel hiljemalt 15. maiks ja sügisel hiljemalt 15. novembriks.

Kutse taotlemise tasu esmasel taotlemisel on 300 eurot

Kutse taastõendamise tasu on 200 eurot

Kutse taotlemise tasu tuleb tasuda Eesti Soojustehnikainseneride Seltsi kontole EE237700771001989802.

Korduma kippuvad küsimused kutsete taotlemise kohta

Täiendavate küsimuste korral ja taotluste esitamiseks saata e-kiri kutsed(at)estis.ee