INSENERILE KUTSE ANDMINE

Kutse taotlemine

Eesti Soojustehnikainseneride Selts on kutse andjaks järgmistele soojusenergeetikainseneri kutsetele:
Soojusenergeetikainsener, tase 6
Diplomeeritud soojusenergeetikainsener, tase 7
Volitatud soojusenergeetikainsener, tase 8

Kutse väljastamise õigus kuni 23.04.2024

Kutse andmise kord koos lisadega

Kutse taotlemise eeltingimused on leitavad kutse andmise korra punktis 2.1
Kutse taotlemiseks esitatavate dokumentide loetelu on leitav kutse andmise korra punktis 2.2
Soojusenergeetikainseneride kutse taotlemise eeldused on leitavad kutse andmise korra lisast nr 1
Inseneri täiendusõppe arvestuse põhimõtted on leitavad kutse andmise korra lisast nr 2
Erijuhul (varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise [VÕTA] järgi) kutse taotlemise tingimused on leitavad kutse andmise korra lisast nr 3

Sooviavalduse vorm:

Taotleja kompetentsuse hindamise meetodid:

  • dokumentide alusel hindamine;
  • taotleja enesehinnang;
  • soovitaja(te) kirjalik hinnang;
  • vajadusel intervjuu (tööalaste tegevuste selgitamine, teadmiste ja arusaamade näitamine).

Kutsekomisjoni koosseis

1) Tööandjad

Andrei Melnik – OÜ Utilitas Tallinna Elektrijaam, juhatuse liige
Enn Rooneem – Kuus Kuud OÜ, juhatuse liige

2) Töötajad/spetsialistid
Kauri Koster – Adven Eesti AS, keskkonna- ja ohutusjuht
Kuuno Külasalu – Leonhard Weiss Energy AS, juhatuse liige

3) Koolitajad
Aadu Paist – Tallinna Tehnikaülikool, emeriitprofessor

4) Muud osapooled (näit. tarbija-, järelevalve-, kliendi-, riigi esindajad jne.)
Jako Reinaste – Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, energiaturgude korralduse juht
Leida Uibo – Eesti Soojustehnikainseneride Selts, volikogu liige

Lisainfo

Kutseeksamid toimuvad kaks korda aastas, kevadel ja sügisel. Kutse taotlemise dokumendid palume esitada kevadel hiljemalt 15. maiks ja sügisel hiljemalt 15. novembriks.


Kutse taotlemise tasud
Esmataotlejal 200 eurot, paberkandjal kutsetunnistuse soovi korral 203 eurot
Taastõendajal 150 eurot, paberkandjal kutsetunnistuse soovi korral 153 eurot

Kutse taotlemise tasu tuleb tasuda Eesti Soojustehnikainseneride Seltsi kontole EE237700771001989802.
Täiendavate küsimuste korral ja taotluste esitamiseks saata e-kiri kutsed(at)estis.ee!