Jordaania põlevkivielektrijaama ehituse hetkeseisust räägib lähemalt lektor Mait Kuuseok, ESTIS-e liige ja projekti mechanical lead. Loeng toimub Skype’i kaudu, kuna Mait Kuuseok viibib ise Jordaanias.

Tule kuulama loengut 24. septembril kell 18.00-19.00 TalTech SOC-212 majandusteaduskonna hoones. Vaata lähemalt kaardilt: https://ttu.ee/public/u/ulikool/kontakt/TTU_Campusekaart_august2013.pdf

Ehitatava elektrijaama põhiparameetrid / tarnijad:
Brutovõimsus: 554MW (2x277MW) @ 36C
Netovõimsus: 470MW (2x235MW) @ 36C
Ehitaja: Guangdong Power Engineering Corp (GPEC)
Katel: Tsirklueeriv keevkiht (CFB), katla tarnib Amec FW
Aur: 172/45 bar, 541/541C
Auruturbiin: Turbiini ja generaatori tarnib Siemens
Projekteerimine: Worley Parsons (Austraalia)
Ehitusaeg: plokk 1: FC + 38 kuud
plokk 2: FC + 42 kuud

Koolituse eest saab täiendkoolituspunkte, mis on vajalikud, et taotleda soojusenergeetikainseneri kutseid. Kutsetest loe lähemalt: https://www.kutsekoda.ee/et/kutsesysteem/kutseandmine