Juhatus

 
Juhatuse koosseis on kinnitatud ESTIS-e volikogu 26. jaanuari 2016. a. protokollilise otsusega.
 

Juhatuse esimees:

Nadežda Dementjeva

nadezda.dementjeva(at)estis.ee

Kontakttelefon: +372 539 67 467

Juhatuse aseesimees:

Leo Rummel

leo.rummel(at)estis.ee

Juhatuse liikmed:

Rein Kriis

rein.kriis(at)gmail.com

Alar Konist

alar.konist(at)estis.ee

Kauri Koster

kauri.koster(at)estis.ee

Enar Kraav

enar.kraav(at)estis.ee

Vladislav Mašatin Vladislav.Masatin(at)estis.ee

Projektijuht:

Aleks Mark

Aleks.mark(at)estis.ee

Volikogu

 
Volikogu on kinnitatud ESTIS-e 29. mai 2015 üldkogu koosolekul protokollilise otsusega. Volikogu esimees on kinnitatud ESTIS-e volikogu 26. jaanuari 2016. a. protokollilise otsusega.
 

1. Volikogu esimees - Mati Tatar
2. Kadrin Allik
3. Nadežda Dementjeva
4. Lidia Golovaškova
5. Einari Kisel
6. Alar Konist
7. Kauri Koster
8. Enar Kraav
9. Rein Kriis
10. Kuuno Külasalu
11. Ando Leppiman
12. Aadu Paist
13. Jako Reinaste
14. Enn Rooneem
15. Leo Rummel
16. Andres Siirde
17. Vahur Sikaste
18. Kaspar Trankmann
19. Leida Uibo
20. Alan Vaht
21. Rain Veinärv

Revisjonikomisjon

Volikogu on kinnitatud ESTIS-e 29. mai 2015 üldkogu koosolekul protokollilise otsusega. Volikogu esimees on kinnitatud ESTIS-e volikogu 26. jaanuari 2016. a. protokollilise otsusega.

1. Komisjoni esimees - Raigo Pert
2. Tiia Kaarep
3. Lidia Golovaškova