EUROINSENERID

Igor Krupenski – 28.02.2013 kutsetunnistus nr 32181
Eduard Latõšov – 20.09.2013 kutsetunnistus nr 32441
Raul Kaupmees – 13.06.2014 kutsetunnistus nr 32709
Monika Kollo – 10.2014 kutsetunnistus nr 32844
Leo Rummel – 04.2019 kutsetunnistus nr 33885

FEANI – Euroopa Rahvuslike Inseneriassotsiatsioonide Föderatsioon – poolt välja antud euroinseneri kvalifikatsioon.

ESTIS-e poolt väljastatud kutsetunnistused

ESTIS-e poolt väljastatud kutsetunnistused vaata Kutseregistrist: vt https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Tunnistused/showKutsetunnistused