Tallinna Tehnikaülikooli Energiatehnoloogia Instituut ja Eesti Soojustehnika Inseneride Selts (ESTIS) kutsuvad kõiki Eesti 10. – 12. klasside õpilasi osalema Energiatehnoloogia Erialavõistlusel.

Võistlus on energeetika- ja inseneeriateemaline ning selle käigus saavad osalejad lahendada nii teoreetilisi ülesandeid kui proovida kätt ka praktilise ülesande lahendamisega.  

Osaleda saab 1-3 liikmelise võistkonnana ning esikolmikule on välja pandud rahalised auhinnad ning palju muudki põnevat. Osalema on oodatud kõik Eesti 10. – 12. klassis käivad õpilased. Võistlusel saavad osaleda noored igast Eestima otsast, sest võistluse ülesanded toimuvad virtuaalselt.

Teema 2023

2023 aasta energiatehnoloogia erialavõistluse teema on Energeetika trilemma – varustuskindlus, keskkonnasõbralikkus ja taskukohasus varustuskindlus, keskkonnasõbralikkus ja taskukohasus ning ülesanded käsitlevad endas nende kolme komponendi tasakaalu.

Mis teha tuleb?

Võistlus koosneb kahest osast, mis toetavad üksteist – teooria osa ja praktiline osa. Teooria osas antakse antakse osalejatele infot mõne energiatehnoloogia valdkonna kohta, mille põhjal tuleb lahendada ülesanne või vastata küsimusele. Teooria osas on kokku 3 ülesannet ning need kõik toetavad praktilise ülesande lahendamist – nagu ka päris elus peaks teooria toetama praktikat.  

Teooria ülesannete lahendamise graafik on järgmine:

  1. ülesanne: varustuskindlus – lahendamise aeg 30. oktoober – 5. november
  2. ülesanne: keskkonnasõbralikkus – lahendamise aeg 6. november – 12. november
  3. ülesanne: taskukohasus – lahendamise aeg 13. november – 19. november

Praktilises osas tuleb aga käed külge panna ja lahendada konkreetne ülesanne kasutades päris materjale. Oma praktilise ülesande lahendus tuleb seejärel üles filmida, meile saata ning peale seda võidki juba tulemusi ootama hakata. Praktilise ülesande lahendamiseks on samuti aega terve nädal, 20.-26. november. Praktilises osas kasutatavad materjalid saavad osalejad teada võistluse välja kuulutamise päeval, konkreetne praktiline ülesanne jääb aga saladuseks kuni lõppülesande kätte andmise päevani. Ehk siis – osalejad saavad kõik vajalikud materjalid valmis varuda ja oma peas proovida ka teooria vihjete põhjal ära arvata, mida neist teha tuleb, kuid mida siiski teha tuleb, selgub alles lõpus. Kõik praktilise ülesande lahendamiseks vajalikud materjalid tuleb osalejatel ise varuda (või küsida selleks toetust oma koolilt). Materjalide valikul on lähtutud sellest, et need oleksid odavad ja kergesti kättesaadavad.  

Võistluses lähevad arvesse nii teooria osa kui ka praktiline osa – iga teooria ülesanne annab 25 punkti ja praktiline ülesanne annab 25 punkti.  

Kuidas osaleda saab? 

Võistkonna registreerimiseks tuleb täita lingil asuv vorm.  Registreerimine on avatud kuni 15. oktoobrini.

Auhinnad 

Esikolmikule on välja pandud rahalised auhinnad. Lisaks saavad kõik osalejad tulla vabatahtlikule avaüritusele ning saada huvitavaid teadmisi energiatootmisest. 

Esikolmiku auhinnad on: 

  1. Koht – 500 eurot  
  2. Koht – 400 eurot 
  3. Koht – 300 eurot

Võistluse ajakava 

Võistlus kuulutatakse välja 15. oktoobril 

Ühine Iru elektrijaama külastus 25. oktoobril (eelregistreerimisega)

Teooria ülesanded antakse järgmistel kuupäevadel: 

  • 30. oktoober
  • 6. november
  • 13. november

Praktiline ülesanne avalikustatakse 20. november. 

Võitjad kuulutatakse välja ja autasustatakse 1. detsember.

Võistluse käigus avaldatakse infot võistluse käigu kohta ESTISe kodulehel, ESTISe ja Tallinna Tehnikaülikooli Energiatehnoloogia Instituudi Facebooki lehel.  

Korraldusmeeskond

Kertu Lepiksaar

Kertu  on doktorant-nooremteadur Tallinna Tehnikaülikooli Energiatehnoloogia Instituudi Nutikate kaugküttelahenduste uurimisrühmas. Erialaselt uurib ta erinevaid lahendusi, et muuta energiasüsteemi sidusamaks, integreerida süsteemi rohkem taastuvenergia allikaid ning vähendada kadusid ja suurendada efektiivsust. Ta on viinud läbi rohkelt erinevaid teadust ja energeetikat populariseerivaid võistlusülesandeid ja töötube õpilastele.

Kristiina Angela Kelder

Kristiina on ESTIS-e projektijuht ning töötab energiatehnoloogia eksperdina konsultatsioonifirmas Energex Energy Experts. Kristiina jaoks on energeetika südameasjaks ning ta peab oluliseks tutvustada seda ka teistele. Oma bakalaureuseõpingute kõrvalt aitas ta viia läbi energiatehnoloogiat tutvustavaid töötubasid õpilastele. Vabal ajal meeldib talle lugeda või tutvuda kaunite matkaradadega.

Sponsorid 2022

Vaata üritust ka Facebookist

Küsimuste korral kirjuta: kertu.lepiksaar@estis.ee või kristiina.kelder@estis.ee