Eesti Soojustehnikainseneride Selts on kutse andjaks järgmistele soojusenergeetikainseneri kutsetele:
Soojusenergeetikainsener, tase 6
Diplomeeritud soojusenergeetikainsener, tase 7
Volitatud soojusenergeetikainsener, tase 8

Kutse väljastamise õigus kuni 23.04.2029

Kutse andmise voor toimub kaks korda aastas – kevadel ja sügisel. Kutse taotlemise dokumentide esitamise tähtaeg on kevadel 15. mai ja sügisel 15. november.


KUIDAS TAOTLEDA KUTSET?

Kutse taotlemiseks tuleb esitada vastavad dokumendid aadressile kutsed[at]estis.ee.

(Enne kutsetaotluse esitamist tutvu kutse andmise korra, KKK-ga ning kutse andmise infotunni salvestusega!)

Kutse andmise infotunni salvestus

KKK kutsete taotlemise kohta


 • Kutse taotlemise eeltingimused on leitavad kutse andmise korra punktis 2.1
 • Kutse taotlemiseks esitatavate dokumentide loetelu on leitav kutse andmise korra punktis 2.2
 • Inseneri täiendusõppe arvestuse põhimõtted on leitavad kutse andmise korra Lisas 1
 • Erijuhul (varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise VÕTA järgi) kutse taotlemise tingimused on leitavad kutse andmise korra Lisas 2
 • Taotleja kompetensuse hindamise meetodid on leitavad kutse andmise korra punktis 3.1

(kutse andmise korda on muudetud seisuga 17.06.2021)

(sooviavalduse vormi on muudetud seisuga 17.06.2021)


Kutse taotleja isikuandmete töötlemise tingimused

Kutse- ja hindamiskomisjonide töökord

KUTSE ANDMISE TASU

 • Kutse taotlemise tasu esmasel taotlemisel on 300 eurot
 • Kutse taastõendamise tasu on 200 eurot

Tasu kanda Eesti Soojustehnikainseneride Seltsi arveldusarvele LHV-s, IBAN EE237700771001989802

Kutse andmise tasu maksmiseks arve soovil palun saata meil aadressile kutsed@estis.ee. Kirjas palun märkida ettevõtte nimi, kutse taotleja nimi ja taotletava kutse tase ning soovitud spetsialiseerumise(d).

Kutsekomisjoni koosseis

 • Tööandjad

Andrei Melnik, SmartEngineering OÜ juhatuse liige – pikaajalise kogemusega soojusenergeetika spetsialist ja ettevõtte juht.

Hain Dengo, Eesti Termotehnika AS juht – Üle 30-aastase soojusenergeetikaalase töökogemusega (soojussõlmed, jahutussõlmed) spetsialist.

 • Töötajad/spetsialistid

Esimees Kaspar Kasepõld, HeatConsult OÜ projekteerimise juht – pikaajalise kogemusega soojusenergeetika spetsialist ja üks ettevõtete juhtidest.

 • Koolitajad

Aseesimees Vladislav Mašatin, Eesti Soojustehnikainseneride Seltsi juhatuse esimees ning eriala edendaja. Teinud palju rahvusvahelist koostööd erialaselt

 • Muud osapooled (nt tarbija, järelevalve-, kliendi-, riigi esindajad jne)

Jako Reinaste, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, energiaturgude korralduse juht – pikaajalise kogemusega riigiametnik energeetika valdkonnas, kellel on ka erialase töö kogemuse erinevates soojuse ettevõtetes.