Eesti Soojustehnikainseneride Selts on kutse andjaks järgmistele soojusenergeetikainseneri kutsetele:
Soojusenergeetikainsener, tase 6
Diplomeeritud soojusenergeetikainsener, tase 7
Volitatud soojusenergeetikainsener, tase 8

Kutse väljastamise õigus kuni 23.04.2024

Kuidas taotleda kutset?

Kutse andmise infotunni salvestus

Kutse andmise voor toimub kaks korda aastas – kevadel ja sügisel. Kutse taotlemise dokumentide esitamise tähtaeg on kevadel 15. mai ja sügisel 15. november.

Kutse taotlemiseks tuleb esitada vastavad dokumendid aadressile kutsed[at]estis.ee.

(Enne kutsetaotluse esitamist tutvu KKK-ga ning kutse andmise infotunni salvestusega!)

(kutse andmise korda on muudetud seisuga 17.06.2021)

Kutse- ja hindamiskomisjonide töökord

 • Kutse taotlemise eeltingimused on leitavad kutse andmise korra punktis 2.1
 • Kutse taotlemiseks esitatavate dokumentide loetelu on leitav kutse andmise korra punktis 2.2
 • Inseneri täiendusõppe arvestuse põhimõtted on leitavad kutse andmise korra Lisas 1
 • Erijuhul (varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise VÕTA järgi) kutse taotlemise tingimused on leitavad kutse andmise korra Lisas 2
 • Taotleja kompetensuse hindamise meetodid on leitavad kutse andmise korra punktis 3.1

Sooviavalduse vorm

(sooviavalduse vormi on muudetud seisuga 17.06.2021)

Kutse taotleja isikuandmete töötlemise tingimused

Korduma kippuvad küsimused kutsete taotlemise kohta

Kutse andmise tasu

 • Kutse taotlemise tasu esmasel taotlemisel on 300 eurot
 • Kutse taastõendamise tasu on 200 eurot

Tasu kanda Eesti Soojustehnikainseneride Seltsi arveldusarvele LHV-s, IBAN EE237700771001989802

Kutse andmise tasu maksmiseks arve soovil palun saata meil aadressile kutsed@estis.ee. Kirjas palun märkida ettevõtte nimi, kutse taotleja nimi ja taotletava kutse tase ning soovitud spetsialiseerumise(d).

Kutsekomisjoni koosseis

 • Tööandjad

Andrei Melnik – OÜ Utilitas Tallinna Elektrijaam
Kuuno Külasalu – OÜ Leonhard Weiss

 • Töötajad/spetsialistid

Jüri Kleesmaa – OÜ Pentagra

Hain Dengo – Eesti Termotehnika AS

 • Koolitajad

Igor Krupenski – Tallinna Tehnikaülikool

Vladislav Mašatin – Eesti Soojustehnikainseneride Selts

 • Muud osapooled (nt tarbija, järelevalve-, kliendi-, riigi esindajad jne)

Jako Reinaste – Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Kauri Koster – Adven Eesti AS