Oma koostöövõrgustiku laiendamiseks soovib ESTIS laiendada koostööd ettevõtetega, kus
soojusenergeetikainsenerid töötavad või kus nende teadmisi ja oskusi vajatakse. Kutsume
kõiki teie ettevõtte soojustehnikainsenere ühinema Eesti Soojustehnikainseneride seltsiga.
Seltsi toetavale ettevõttele pakume erinevaid soodustusi:

• Madalamat osavõtumaksu ESTIS-e korraldatavatel soojusenergeetikainseneride
koolitustel ja täiendusõppe programmides;
• Personaalseid võimalusi nõustada ettevõtteid ja nende töötajaid kutsete taotlemisel;
• Võimalust levitada kuulutusi ja teadaandeid kasutades ESTIS-e võrgustiku;
• Varajast teavitamist tulevaste, piiratud osalejate arvuga üritustest;
• Võimalust olla veelgi nähtavam nii klientidele, valdkonnas tegutsevatele teistele
ettevõtetele kui ka eraisikutest spetsialistidele ja inseneridele;                                                                    •Koostööpartnerite-toetajate nimede ära märkimist ESTIS-e kodulehel,
sotsiaalmeedias ja korraldatavatel koolitustel ning muudel ESTIS-e üritustel;
• Koostöövõimalust ESTIS-e poolt koostatavate ja ESTIS-ele kooskõlastamiseks
saadetavate valdkonna õigusaktide, standardite ja juhendmaterjalide ning
kutsedokumentide väljatöötamisel.
Vastastikuse koostöö raames, toetudes Teie teadmistele ja kogemustele, saame luua tugeva
ja toimiva soojusenergeetika insenerkonna, kellel on Eestis ning mujal maailmas oma hääl ja
nägu.

ESTIS-e toetamiseks võta ühendust ESTIS-e juhatuse esimehe Vladislav Mašatiniga kirjutades meilile: vladislav.masatin@estis.ee