Tallinna Tehnikaülikooli Energiatehnoloogia Instituut ja Eesti Soojustehnika Inseneride Selts (ESTIS) kutsuvad kõiki Eesti 10. – 12. klasside õpilasi osalema Energiatehnoloogia Erialavõistlusel.

Võistlus on energeetika- ja inseneeriateemaline ning selle käigus saavad osalejad lahendada nii teoreetilisi ülesandeid kui proovida kätt ka praktilise ülesande lahendamisega.  

Osaleda saab 1-3 liikmelise võistkonnana ning esikolmikule on välja pandud rahalised auhinnad ning palju muudki põnevat. Osalema on oodatud kõik Eesti 10. – 12. klassis käivad õpilased. Paneme kõigile südamele, et võistlusel osaledes tuleb siiski jälgida koroonaviirusega seoses kehtestatud piiranguid. Õnneks teooria osa saavad kõik osalejad lahendada ka kontaktivabalt ning praktilise ülesande lahendamisel soovitame siiski, et kõik viirustunnustega või lähikontaktsed ei seaks meie võistluse pärast oma kaaslaste tervist ohtu.  

Mis teha tuleb?

Võistlus koosneb kahest osast, mis toetavad üksteist – teooria osa ja praktiline osa. Teooria osas antakse antakse osalejatele infot mõne energiatehnoloogia valdkonna kohta, mille põhjal tuleb lahendada ülesanne või vastata küsimusele. Teooria osas on kokku 5 ülesannet ning need kõik toetavad praktilise ülesande lahendamist – nagu ka päris elus peaks teooria toetama praktikat.  

Praktilises osas tuleb aga käed külge panna ja lahendada konkreetne ülesanne kasutades päris materjale. Oma praktilise ülesande lahendus tuleb seejärel üles filmida, meile saata ning peale seda võidki juba tulemusi ootama hakata. Praktilise ülesande lahendamine toimub 24. ja 25. aprillil ehk lahendamiseks on aega 2 päeva (laupäev ja pühapäev). Praktilises osas kasutatavad materjalid saavad osalejad teada võistluse välja kuulutamise päeval, konkreetne praktiline ülesanne jääb aga saladuseks kuni lõppülesande lahendamise päevani. Ehk siis – osalejad saavad kõik vajalikud materjalid valmis varuda ja oma peas proovida ka teooria vihjete põhjal ära arvata, mida neist teha tuleb, kuid mida siiski teha tuleb, selgub alles lõpus. Kõik praktilise ülesande lahendamiseks vajalikud materjalid tuleb osalejatel ise varuda (või küsida selleks toetust oma koolilt). Materjalide valikul on lähtutud sellest, et need oleksid odavad ja kergesti kättesaadavad.  

Võistluses lähevad arvesse nii teooria osa kui ka praktiline osa – iga teooria ülesanne annab 5 punkti ja praktiline ülesanne annab 75 punkti.  

Kuidas osaleda saab? 

Võistkonna registreerimiseks tuleb täita lingil asuv vorm.  Registreerimine on avatud kuni 5. aprillini.

Auhinnad 

Esikolmikule on välja pandud rahalised auhinnad. Lisaks on välja pandud ka eriauhinnad kõige nutikamale ja kõige huvitavamale praktilise ülesande lahendusele.  

Esikolmiku auhinnad on: 

  1. Koht – 500 eurot  
  2. Koht – 400 eurot 
  3. Koht – 300 eurot 

Võistluse ajakava 

Võistlus kuulutatakse välja 5. aprillil. Sel päeval saavad osalejad teada, mis materjale on vaja võistluse praktilises osas kasutada.  

Teooria ülesanded antakse järgmistel kuupäevadel: 

  • 8. aprill 
  • 12. aprill 
  • 15. aprill 
  • 19. aprill 
  • 22. aprill 

Praktilise ülesande lahendamise päev on 24.-25. aprill. 

Võitjad kuulutatakse välja ja autasustatakse 30. aprillil. 

Võistluse käigus avaldatakse infot võistluse käigu kohta (punktiseis) ESTISe kodulehel, ESTISe Facebooki lehel ja Tallinna Tehnikaülikooli Energiatehnoloogia Instituudi Facebooki lehel.  

Korraldusmeeskond

Kertu Lepiksaar

Kertu  on doktorant-nooremteadur Tallinna Tehnikaülikooli Energiatehnoloogia Instituudi Nutikate kaugküttelahenduste uurimisrühmas. Erialaselt uurib ta erinevaid lahendusi, et muuta energiasüsteemi sidusamaks, integreerida süsteemi rohkem taastuvenergia allikaid ning vähendada kadusid ja suurendada efektiivsust. Ta on viinud läbi rohkelt erinevaid teadust ja energeetikat populariseerivaid võistlusülesandeid ja töötube õpilastele.

Kristiina Angela Kelder

Kristiina on ESTIS-e projektijuht ning töötab energiatehnoloogia eksperdina konsultatsioonifirmas Energex Energy Experts. Kristiina jaoks on energeetika südameasjaks ning ta peab oluliseks tutvustada seda ka teistele. Oma bakalaureuseõpingute kõrvalt aitas ta viia läbi energiatehnoloogiat tutvustavaid töötubasid õpilastele. Vabal ajal meeldib talle lugeda või tutvuda kaunite matkaradadega.

Markus Maalt

Markus on tulihingeline teaduse fänn. Ta õpib TalTechis 1. kursusel tootearendust ja robootikat. Kooli kõrvalt proovib ta ka teistesse süstida samasugust entusiasmi teaduse ja maailma avaatamise vastu Rakett 69 Teadusstuudiotes. Tema kireks on lennundus ning talle meeldib leida argipäevadesse vaheldust purjetades suuremate ja väiksemate purjekatega nii Eestis kui mujal.

Mariel Leppik

Mariel on erialaentusiast, kes õpib TalTechis 2. kursusel keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogiat. Mariel soovib olla inimene, kes aitab muuta praeguse Eesti energeetika jätkusuutlikuks. Tema jaoks on oma teadmiste täiendamine esmatähtis. Lisaks sellele on Mariel väga sportlik ning veedab 10-12 tundi nädalas sporti tehes, tegeledes laskesuusatamisega.

Üritust sponsoreerivad

Vaata üritust ka Facebookist

Küsimuste korral kirjuta: kertu.lepiksaar@estis.ee või kristiina.kelder@estis.ee