Finaalülesande hindamismaatriks

Finaalülesande puhul hinnatakse masina iga elementi eraldi ja ka kogu masina tööd tervikuna. Eraldi hinnatakse edastatud videot ja masinat kirjeldavat tekstilist selgitust.

Iga elemendi puhul hinnatakse järgmisi omadusi:

Välimus (maksimaalselt 1 punkt)

 • 1 punkt – element on korralikult viimistletud ja võib-olla isegi kaunistatud. Kuskil ei riiva silma ebatäpsed lõiked, liimijäljed ega muud lohakale viimistlusele viitavad asjad.
 • 0 punkti – element on puudu

Töökindlus (maksimaalselt 3 punkti)

 • 3 punkti – tänu elemendi läbimõeldud disainile ei ole elemendi töökindlus kaheldav. Selliselt ehitatud element töötab igal juhul ja siin midagi juhuse hooleks pole jäetud.
 • 1 punkt – elemendi töökindlus on suhteliselt juhuslik. Sellise disainiga element mõnikord töötab, mõnikord mitte.
 • 0 punkti – element puudub

Taaskäideldavus (maksimaalselt 3 punkti)

 • 3 punkti – suurem osa elemendi loomiseks kasutatud asjadest on pärast elemendi lahti võtmist endiselt kasutatavad sihtotstarbeliselt (pooleks lõigatud plastpudel ei ole sihtotstarbeliselt taaskasutatav). Liimi ja teibi kulu on optimaalne.
 • 1 punkt – pärast elemendi lahti võtmist ei ole võimalik suuremat osa kasutatud materjalidest enam kasutada ning nendest on saanud prügi.
 • 0 punkti – element puudub

Jälgitavus (maksimaalselt 3 punkti)

 • 3 punkti – elemendi tööd on võimalik jälgida ning videos on küllaldaselt tõestatud, et element töötab ilma kõrvalise abita, hakkab tööle eelneva elemendi toimel ning paneb tööle järgneva elemendi
 • 1 punkt – elemendi tööst ei saa hästi videost aru, kas element tõesti hakkab tööle eelneva elemendi toimel või paneb tööle järgneva elemendi
 • 0 punkti – element ei tööta ilma kõrvalise abita

Iga elemendi eest võib vastavalt saada kokku 10 punkti ning kõikide elementide eest võib kokku võib saada maksimaalselt 50 punkti.

Masina üldise töö hindamine

Lisaks elementidele hinnatakse video teostust ja masina tekstilist tutvustust.

Teksti eest on võimalik saada maksimaalselt 10 punkti, kuni 2 punkti iga elemendi kirjelduse eest.

Video

Video eest on võimalik saada maksimaalselt 15 punkti. Hinnatakse järgimisi omadusi:

 • Operaatori- ja montaažitöö – kaamera liigub sujuvalt ja filmitav objekt (masina elemendid) on kaadris hästi näha. Lisaks on video oskuslikult kokku monteeritud ning ei alguses, vahepeal ega lõpus  pole pikki pause või muid ebavajalikke kaadreid.
 • Maksimaalselt 5 punkti.
 • Video sisu – video on üldiselt hästi vaadeldav tervik ning täidab oma eesmärki – annab edasi valmistatud masina tööd. Lisaks on mõeldud ka süžee peale.
 • Maksimaalselt 10 punkti.

NB! Video esitamisega annate meile õiguse näidata teie videot ESTISe ja Tallina Tehnikaülikooli infoedastuskanalites.

Summaare punktide arv, mida võib finaalülesande eest saada on 75 punkti.

Eriauhinnad

Lisaks peaauhindadele oleme võistlusel pannud välja ka erinevaid mitterahalisi eriauhindu. Eriauhindade saajad otsustatakse võistluse korraldusmeeskonna poolt.

Parim teoreetik

Parima teoreetiku auhind läheb võistkonnale, kes sai teooria ülesannete eest kokku enim punkte.

Kastist välja mõtleva inseneri auhind

See auhind läheb võistkonnale, kelle masina puhul kasutatud lahendused on täiesti originaalsed ja selgelt „kastist väljas“. Lahendus võib-olla ei tööta ideaalselt, aga see-eest on nii originaalne, et selle peale ikka annab tulla.

Parima videotehniku auhind

Auhinna saab võistkond, kelle video on teostus on parim. Parima video teostuse puhul masina tööd ei arvestata.

Filmiklassika auhind

Filmiklassika auhinna saab võistkond, kelle video süžee võiks kuuluda vabalt filmiklassikasse, mis lisab masina töö edasi andmisele on antud huvitava vaatenurga.