INSENERILE KUTSE ANDMINE

Insenerikutse dokumendid

Kutse taotlemise eeltingimused ja esitatavad dokumendid leiate KA korra punktist 2:

Kutse andmise kord

Kutse taotlemise eeldused

Sooviavalduse vorm

Inseneri täiendusõppe arvestus

Eesti Soojusenergeetikainseneride Selts on kutse andja Soojusenergeetikainseneride kutsetele:

Soojusenergeetikainsener, tase 6

Diplomeeritud soojusenergeetikainsener, tase 7

Volitatud soojusenergeetikainsener, tase 8.

Hindamispõhimõtted
* dokumentide alusel hindamine;
* taotleja eneseanalüüs;
* soovitaja(te) kirjalik hinnang;
* vajadusel intervjuu (tööalaste tegevuste selgitamine, teadmiste ja arusaamade näitamine).

Kutsekomisjoni koosseis

1) Tööandjad
OÜ Utilitas Tallinna Elektrijaam, Andrei Melnik, juhatuse liige

Kuus Kuud OÜ, Enn Rooneem, juhatuse liige

2) Töötajad/spetsialistid
Adven Eesti AS, Kauri Koster, keskkonna- ja ohutusjuht

Viimsi Keevitus AS, Kuuno Külasalu, sisetööde projektijuht

3) Koolitajad
Tallinna Tehnikaülikool, Aadu Paist–, emeriitprofessor

4) Muud osapooled (näit. tarbija-, järelevalve-, kliendi-, riigi esindajad jne.)
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Jako Reinaste, energiaturgude korralduse juht

Eesti Soojustehnikainseneride Selts, Leida Uibo, volikogu liige


LISAINFO

Kutseeksamid toimuvad kaks korda aastas, kevadel ja sügisel. Kutse taotlemise dokumendid palume esitada kevadel hiljemalt 15. maiks ja sügisel hiljemalt 15. novembriks.

Kutse taotlemise tasu on esmataotlejal 200 eurot ja taastõendajal 150 eurot.


Täiendavate küsimuste korral pöörduda kutsekomisjoni liikme Kauri Koster poole kauri.koster(at)estis.ee