Eesti Soojustehnikainseneride Selts on kutse andjaks järgmistele soojusenergeetikainseneri kutsetele:
Soojusenergeetikainsener, tase 6
Diplomeeritud soojusenergeetikainsener, tase 7
Volitatud soojusenergeetikainsener, tase 8

Kutse väljastamise õigus kuni 23.04.2024

Kuidas taotleda kutset?

Kutse andmise voor toimub kaks korda aastas – kevadel ja sügisel. Kutse taotlemise dokumentide esitamise tähtaeg on kevadel 15. mai ja sügisel 15. november.

Kutse taotlemiseks tuleb esitada vastavad dokumendid aadressile kutsed@estis.ee.

Kutse andmise kord koos lisadega

 • Kutse taotlemise eeltingimused on leitavad kutse andmise korra punktis 2.1
 • Kutse taotlemiseks esitatavate dokumentide loetelu on leitav kutse andmise korra punktis 2.2
 • Inseneri täiendusõppe arvestuse põhimõtted on leitavad kutse andmise korra Lisas 1
 • Erijuhul (varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise VÕTA järgi) kutse taotlemise tingimused on leitavad kutse andmise korra Lisas 2
 • Taotleja kompetensuse hindamise meetodid on leitavad kutse andmise korra punktis 3.1

Sooviavalduse vorm

Kutse taotleja isikuandmete töötlemise tingimused

Korduma kippuvad küsimused kutsete taotlemise kohta

Kutse andmise tasu

 • Kutse taotlemise tasu esmasel taotlemisel on 300 eurot
 • Kutse taastõendamise tasu on 200 eurot

Tasu kanda Eesti Soojustehnikainseneride Seltsi arveldusarvele LHV-s, IBAN EE237700771001989802

Kutse andmise tasu maksmiseks arve soovil palun saata meil aadressile kutsed@estis.ee. Kirjas palun märkida ettevõtte nimi, kutse taotleja nimi ja taotletava kutse tase.

Kutsekomisjoni koosseis

 • Tööandjad

Andrei Melnik – OÜ Utilitas Tallinna Elektrijaam
Kuuno Külasalu – OÜ Leonhard Weiss

 • Töötajad/spetsialistid

Jüri Kleesmaa – OÜ Pentagra

Hain Dengo – Eesti Termotehnika AS

 • Koolitajad

Igor Krupenski – Tallinna Tehnikaülikool

Vladislav Mašatin – Eesti Soojustehnikainseneride Selts

 • Muud osapooled (nt tarbija, järelevalve-, kliendi-, riigi esindajad jne)

Jako Reinaste – Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Kauri Koster – Adven Eesti AS