Loengud toimuvad Tallinna Tehnikaülikooli auditooriumis U06-220, kell 18:00 (vana VI korpuse teisel korrusel).

23. jaanuar Kliima soojenemine ja õhu CO2 sisalduse suurenemine.

Vastakaid mõtteid kliimamuutuste põhjuste kohta. Lektor Karl Ingermann - TTÜ emeriitdotsent

20. veebruar Maailma energeetika tuleviku stsenaariumid.

Lektor Einari Kisel - Maailma Energeetika Nõukogu Euroopa regiooni juht

27. märts Superkondensaatorid energiasalvestina: tehnoloogia ja rakendused.

Lektor Ann Laheäär - Skeleton Technologies OÜ

17. aprill Soojusenergeetikainseneri kutse.

Lektor Kauri Koster - ESTIS-e kutsekomisjoni liige

22. mai Narva Elektrijaamade arengutest.

Lektor Rain Veinjärv - Enefit Energiatootmise arendusjuht, Aasta Insener 2016