Esmaspäeval, 27. novembril kell 17:00 – 18:30, soovib Nutikate kaugküttelahenduste uurimisrühm Eesti Soojustehnikainseneride Seltsi loengul tutvustada oma projekti CommitClimate. 

Loengu ajakava:

17:00 -17:15 projekti tutvustus

17:15-17:35 CO₂ jalajäljest lühike loeng – mis see on, miks vajalik?

17:35-17:45 interaktiivse mudeli tutvustus ja ülesande tutvustus

17:45-18:10 interaktiivne ülesanne mudeli abil

18:10-18:30 kokkuvõte tulemustest, lõppsõnad

Kuna plaanis on osalejatele ka interaktiivne ülesanne, siis soovitame tulla kindlasti kohapeale, et võtta viimast!

CommitClimate (“Taastuvenergiale üleminek ja kliimaneutraalsus Läänemere piirkonna kohalikes omavalitsustes”) projekti raames arendatakse, katsetatakse ja võetakse erinevates linnades kasutusele simulatsioonimudel, eesmärgiga luua jätkusuutliku energia ja kliima tegevuskavad süsiniku jalajälje vähendamiseks. 

Lisainfo CommitClimate projekti kohta:

https://interreg-baltic.eu/project/commitclimate-interreg-baltic-sea-region/

https://enerhack.org/commitclimate

Loeng toimub hübriidvormis: Mektory InnovationHUB ruumis ja MS Teams keskkonnas (link: https://bit.ly/408ohHV)