Eesti Inseneride Liit (EIL) katab väljavalitud insenerieriala bakalaureuse-, magistri-, doktori- või rakenduskõrgharidusõppe tudengi(te) Euroopa õppereisi kulusid kuni 1000€ ulatuses.

Lisainfot kandideerimistingimuste ja konkurski kohta leiab Eesti Inseneride Liidu kodulehelt:

www.insener.ee/tudengile/oppereisi-konkurss/