Suur tänu kõigile üldkogul osalejatele!
 

Eesti Soojustehnikainseneride Seltsi üldkogu toimus 16. oktoobril 2020 kell 15.00-16.30 Zoomis. Üldkogul hääletas 96 liiget, volitused andsid 79 liiget ehk kokku osales 175 liiget, millega oli kvoorum täidetud. Üldkogul võeti vastu ESTIS-e põhikirja muudatus ning valiti volikogu perioodiks 2021-2025.  

Üldkogu päevakord:
1. Koosoleku juhataja, protokollija ja päevakorra kinnitamine
2. Tervitus, Mati Tatar (volikogu esimees)
3. 2016 – 2020 aasta aruanne ja tutvustus ESTIS-e tegemistest, liikmete
tänamine, Nadežda Dementjeva (juhatuse esimees)
4. ESTIS-e põhikirja uuendamine, Leo Rummel (juhatuse aseesimees)
5. 2021 – 2024 volikogu valimine (2021 – 2024 volikogu kandidaatide
nimekirja on võimalik vaadata siit)
6. Tõstatatud küsimused