Igasügisese vabas vormis kokkusaamise asemel toimus sel aastal
kokkusaamine Zoom keskkonnas 29.10.2020 kell 19.00-21.00.

Arutleti mitmetel päevakajalistel teemadel energeetikast. Suured tänud kõigile osalejatele väga huvitava ning hariva arutluse eest!