KOOLITUSE SIHTGRUPP

Soojussõlmede tellijad ja soojussõlmede projekteerijad. Ehitamise eest vastutavad insenerid.

KOOLITUSE EESMÄRK

Koolituse eesmärk on tõsta tellijate, projekteerijate ja ehitajate pädevust kaasaegsete soojussõlmede tellimisel, lahendamisel ning ehitusel. Koolitus põhineb EJKÜ soovitusel ja juhendmaterjalil “Soojussõlmed. Juhised ja eeskirjad 2019”. Oluline on, et soojussõlmedega seotud projekteerimine, valmistamine ja järelevalve toimuks vastavalt EJKÜ juhendmaterjalidele, mis lihtsustab kõigi osapoolte tööd. Koolituse viivad läbi EJKÜ juhendmaterjali koostamisel osalenud eksperdid ning teised valdkonnas tunnustatud spetsialistid.

KOOLITUSE TOIMUMISAEG JA KOHT

Koolitus toimub K 28.04.2021 kell 10.00 – 15.00 virtuaalselt Zoom või Teams keskkonnas. Kõigile registreerijatele saadetakse koolituse link.

KOOLITUSE PÄEVAKAVA

Avasõna ja lektorite tutvustus

 1. 10.00 – 10.45 Energiatarbimise raport ja energiasäästu saavutamise võimalustest
  Siim Umbleja EJKÜ tegevjuht, diplomeeritud soojusenergeetika insener, 7
 1. 10.45 – 11.30 EJKÜ „Soojussõlmed juhised ja eeskirjad 2019 a.“ soojussõlmede projekteerimise ja valmistamise alused, dokumentatsioon, nõuded, soojussõlmede skeemid,
  Hain Dengo, soojustehnika volitatud insener 8
 1. 11.30 – 12.15 Soojusvahetite arvutamine, valik, temperatuurigraafikud, soojusvahetite arvutusprogrammid
  Marko Moring, AS Danfoss

Sirutuspaus, kohvipaus 15 minutit

 1. 12.30 – 13.15 Reguleerimisseadmed – seadeventiilid- mootorid, seadekeskused. Sisekliima nõuded, muudatused ehitusseadustikus. Alternatiivsete energiaallikate kasutamine.
  Aivar Kukk, KVJ volitatud insener 8
 1. 1315 – 14.00 Valmis sõlmede vastuvõtu protseduurid ja dokumendid (soojussõlme projekt, soojussõlme abonentpass, skeem, asendiplaan), soojamüüjate nõuded. Soojussõlmede ohutus ja CE märgistus. Korduma kippuvad probleemid projekteerimisel ja sõlmede arvutamisel (Copy-paste projektid, temperatuuride graafikud, skeemidel olevad vead, ülepindade põhjendamata nõuded)
  Hain Dengo, soojustehnika volitatud insener 8
 1. 14.00 – 14.45 Mõningad arvutuslikud aspektid soojusvahetite ja -sõlmede dimensioneerimisel, soojussõlmede arvutusprogramm DIANA (milleks koostati, kuidas, mida teeb ja annab).
  Jaan Leemet, Sampo Corp OÜ

Lõppsõna – lõpetus 14.45 – 15.00 Siim Umbleja, EJKÜ

REGISTREERIMINE JA MAKSUMUS

Koolituse maksumus on 80.-€ osavõtja kohta. ESTIS ja EJKÜ liikmetele on osavõtumaks 40.-€.

ESTIS liikmetest mittetöötavad pensionärid saavad koolituspäevast osa võtta TASUTA

Registreerimine toimub lingil kuni 27.04.2021 kell 18.00.

Koolituse läbinud saavad spetsialiseerumisele “Soojusallikad ja soojuskeskused” täienduskoolituse punkte:  5,4 TP

Korraldajad jätavad õiguse koolitus edasi lükata, kui grupi suurus jääb oodatust väiksemaks. Sellisel juhul kehtivad registreeringud säilivad ja pikenevad uuele kuupäevale või soovi korral osalustasu tagastatakse.

Küsimused ja täiendav info:

Hain Dengo, hain.dengo@estis.ee, 5093071

Siim Umbleja, siim.umbleja@epha.ee, 5165943

Kristiina Angela Kelder, Kristiina.kelder@estis.ee, 56245504