KOOLITUSE SIHTGRUPP

Soojussõlmede tellijad ja soojussõlmede projekteerijad. Ehitamise eest vastutavad insenerid.

KOOLITUSE EESMÄRK

Koolituse eesmärk on tõsta tellijate, projekteerijate ja ehitajate pädevust kaasaegsete soojussõlmede tellimisel, projekteerimisel ning valmistamisel.

Koolitus põhineb EJKÜ soovitusel ja juhendmaterjalil “Soojussõlmed. Juhised ja eeskirjad 2019”. Eesmärgiks on koostatud materjali tutvustamine ja et soojussõlmedega seotud projekteerimine, valmistamine ja järelevalve toimuks vastavalt EJKÜ juhendmaterjalidele, mis lihtsustab kõigi osapoolt tööd. Koolituse viivad läbi EJKÜ juhendmaterjali koostamisel osalenud eksperdid ning teised valdkonnas tunnustatud spetsialistid.

KOOLITUSE TOIMUMISAEG JA KOHT

Koolitus toimub 19.04.2023 kell 10.00 – 15.25 Tallinna Tehnikaülikooli ruumis  U03-103 ja lisaks on võimalus osa võtta virtuaalselt nendel, kel kaugemalt keeruline kohale jõuda.

KOOLITUSE PÄEVAKAVA

09.30 – 10.00 Kogunemine ja registreerimine.

Avasõnad ja sissejuhatus: Siim Umbleja ja Hain Dengo

  1. 10.00 – 10.45 Ülevaade kaugküttesektori tänapäevast ja lähitulevikust.

Siim Umbleja EJKÜ juhatuse liige, diplomeeritud soojusenergeetika insener, 7

 

  1. 10.45 – 11.30 Soojussõlmede valikutest – arvutustest lühike ja kompaktne kokkuvõte. „Soojussõlmed juhised ja eeskirjad 2019 a.“ soojussõlmede projekteerimise ja valmistamise alused, dokumentatsioon soojussõlmede skeemid, nõuded.

Hain Dengo, soojustehnika volitatud insener 8

 

  1. 11.30 – 12.15 Danfoss uus soojusvahetite arvutuprogramm HEXSelector, uued rõhust sõltumatud reguleerventiilid ja nutikas soojussõlmede kaugjuhtimissüsteem.

Marko Moring, AS Danfoss

Lõunapaus 60 minutit

  1. 13.15 – 14.00 Juhtimis ning  reguleerimisseadmed, valmidus täitmaks tulekul olevaid nõudmisi, digipööret, andmete esitamise kohustusi,  digioperaatorist. Muutused õigusruumis, uusi standardeid ja määruseid energiasäästu ning arvestuse teemas, mida need toovad  kaasa  soojussõlmedes nüüd ja lähitulevikus Reguleerventiilide  valik ja  arvutused, algandmete  olulisus reguleerimise kvaliteedi  tagamisel. Näiteid.

Aivar Kukk, KVJ volitatud insener 8

 

  1. 14.00 – 14.45 Seadmete ohutus ja CE märgistus. EL nõuetest toodetele ning EL direktiividest ja EL määrustest. Toodete tootmisest, turule laskmisest, importimisest, levitamisest, surveseadmete direktiivist (kitsamalt surveseadmete direktiivist 2014/68/EL), transporditavate surveseadmete direktiivist ja aerosoolide direktiivist.

Maanus Urb TTJA tehnikaosakonna peaspetsialist

 

  1. 14.45 – 15.25 Soojussõlmede projekteerimisel, valmistamisel ja kasutamisel tekkivad küsimused ja probleemid, millest oleks mõistlik hoiduda, osapoolte vahel läbi rääkida ja kokku leppida.

Hain Dengo, soojustehnika volitatud insener 8

Lõppsõnad ja kokkuvõte: Siim Umbleja, EJKÜ

REGISTREERIMINE JA MAKSUMUS

Koolituse maksumus on 175.-€ osavõtja kohta.

ESTIS, EJKÜ ja EKVÜ liikmetele on osavõtumaks 125.-€.

Hinnas lõunasöök Tehnikaülikooli  SOC või RMTK kohvikus, kus meid toidab “Lõunarestoran Mets”.

Koolitusele registreerimine kuni 18.04.2023: forms.gle/A7w9YXaEiEX3L9Yv8

Koolituse läbinud saavad spetsialiseerumisele “Soojusallikad ja soojuskeskused” ja „Soojusseadmed ja -süsteemid“ täienduskoolituse punkte:  6,4 TP.

Korraldajad jätavad õiguse koolitus edasi lükata, kui grupi suurus jääb oodatust väiksemaks. Sellisel juhul kehtivad registreeringud säilivad ja pikenevad uuele kuupäevale või soovi korral osalustasu tagastatakse.

Küsimused ja täiendav info:

Hain Dengo, hain.dengo@estis.ee, 5093071

Siim Umbleja, siim.umbleja@epha.ee, 5165943