Loengud toimuvad Tallinna Tehnikaülikooli auditooriumis U06-220 , kell 18:00 (vana VI korpuse teisel korrusel).

23. jaanuar Kliima soojenemine ja õhu CO2 sisalduse suurenemine.

Vastakaid mõtteid kliimamuutuste põhjuste kohta. Lektor Karl Ingermann – TTÜ emeriitdotsent

20. veebruar Maailma energeetika tuleviku stsenaariumid.

Lektor Einari Kisel – Maailma Energeetika Nõukogu Euroopa regiooni juht

27. märts Superkondensaatorid energiasalvestina: tehnoloogia ja rakendused.

Lektor Ann Laheäär – Skeleton Technologies OÜ

17. aprill Soojusenergeetikainseneri kutse.

Lektor Kauri Koster – ESTIS-e kutsekomisjoni liige

22. mai Narva Elektrijaamade arengutest.

Lektor Rain Veinjärv – Enefit Energiatootmise arendusjuht, Aasta Insener 2016

Read More →

Esmaspäeval, 21. november 2016 kell 18.00 Tallinna Tehnikaülikooli U06-220 loengusaalis toimus loeng teemal Elektritootmisel tekkivad kõrvalproduktid: kas jäätmed või tooted.. Lektorid olid Arina Koroljova ja Lauri Laanemäe – EE töötajad vastavalt energiakaubanduse primaarenergia osakonna tehnoloog ja kütuste portfelli haldur. Koolituse esitlused: Arina koroljova Põlevkivituhk – erineva kasutamise otstarbega materjal Lauri Laanemäe Põletatud põlevkivi (lendtuha) turg- […]

Read More →

Esmaspäeval, 19. septembril 2016 kell 18.00 TTÜ VI korpuses auditooriumis 220 toimus loeng teemal Kütuseelement. Lektoriks oli AS Elcogen juhatuse esimees Enn Õunpuu. Koolituse esitlus: AS Elcogen Kütuseelement Pildi autor: Toomas Lausmaa

Read More →