Esmaspäeval, 29.11, kell 15:00-16:00 toimub ESTIS-e loeng “Ehitusinfo modelleerimise eelised ehitise elukaares”. Ehitussektor tervikuna on olnud väga madala tootlikkusega juba aastaid (kasvades ca 1% aastas viimase 20 aasta jooksul, samas kui kogu majandus on kasvanud 2.8% ning tootmissektor eraldiseisvalt ligi 4% aastas). Madal tootlikkus tähendab aga seda, et olemasolevate ressurssidega saame vähem projekte ellu viia. Ja seda olukorras, kus aasta-aastalt tekib vajadus ja ootus uute infrastruktuuri lahenduste osas. Ehitusinfo modelleerimist kui protsessi saab vaadata kui üht võimalikku lahendust, kuidas tööprotsesse ehitise elukaares muuta efektiivsemaks. Parem infovahetus, parem koostöö projektis osalejate vahel tagavad nutikamaid, paremini läbimõeldud ning jätkusuutlikumaid lahendusi meie ühisesse elukeskkonda. Antud lühikoolitus (slaididel baseeruv) avab ehitusinfo modelleerimise mõiste ja toob välja selle peamised eelised ehitise elukaare erinevates etappides, fookusega väliskeskkonnale. Loengut viib läbi Raido Puust (MSc, PhD) on kaitsnud doktorikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis ning tema tänased töökohustused on ennekõike seotud ehitusinfo modelleerimise (BIM) valdkonna õpetamise ja arendamisega nii Eestis kui välismaal. Loeng toimub läbi MS Teamsi, 29.11.2021, 15:00-16:00 (esitlust lindistatakse). Link loengule : https://msteams.link/C3P7