Esmaspäeval, 21. november 2016 kell 18.00 Tallinna Tehnikaülikooli U06-220 loengusaalis toimus loeng teemal Elektritootmisel tekkivad kõrvalproduktid: kas jäätmed või tooted..

Lektorid olid Arina Koroljova ja Lauri Laanemäe - EE töötajad vastavalt energiakaubanduse primaarenergia osakonna tehnoloog ja kütuste portfelli haldur.
Koolituse esitlused:
Arina koroljova
Põlevkivituhk – erineva kasutamise otstarbega materjal
Lauri Laanemäe
Põletatud põlevkivi (lendtuha) turg- ja kliendid
Janek Reinik
Narva elektrijaamade keevkihtkatelde tuha keemiline granuleerimine

Piltide autor: Toomas Lausmaa

Arina Koroljova ja Lauri Laanemäe


Janek Reinik